Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

13.09.2017

 

Raport bieżący 11/2017

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku, że w dniu 13 września 2017 roku Zarząd BondSpot S.A. podjął uchwałę nr 201/17 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 7.500 (siedem tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii AB03 200622 Emitenta o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Wróć

Nasi klienci