Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

25.09.2017

 

Raport bieżący 13/2017

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent), informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku, raportu bieżącego nr 11/2017 z dnia 13 września 2017 roku oraz raportu bieżącego nr 12/2017 z dnia 14 września 2017 roku, że w dniu 25 września 2017 roku podjęte zostały następujące uchwały:

- uchwała nr 212/O/17 Zarządu BondSpot S.A.

- uchwała nr 1141/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

w sprawie wyznaczenia dnia 27 września 2017 r. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 7.500 (siedem tysięcy pięćset) obligacji na okaziciela serii AB03 200622 Emitenta o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAB00000050.

Jednocześnie postanowiono określić dla ww. obligacji:

- dzień ostatniego notowania - 7 czerwca 2022 r.

- jednostkę obrotu - 1 szt.,

- jednostkę obligatoryjną - 10 szt.,

- symbol - ABE0622.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. obligacje te będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ABE0622".

 

Wróć

Nasi klienci