Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

24.10.2017

 

Raport bieżący 14/2017

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach, zgodnie z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2014 r., poz. 133), informuje o zmianie terminu przekazania raportu okresowego zawierającego śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej AB S.A. (wyniki jednostkowe i skonsolidowane) za I kwartał (1 lipca 2017 - 30 września 2017) roku obrotowego 2017/2018, którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony w raporcie bieżącym nr 8/2017 na dzień 13 listopada 2017 r.

Nowy termin publikacji został wyznaczony na dzień 21 listopada 2017 r.

 

Wróć

Nasi klienci