Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

26.02.2018

 

DM BOŚ: fundamentalna rekomendacja “Trzymaj” dla akcji AB

W datowanym na 18-lutego 2018 r. raporcie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, analityk Jakub Viscardi podtrzymuje długoterminową rekomendację fundamentalną “Trzymaj” dla akcji AB. Raport tworzony był przy kursie 28,60 zł, natomiast wycena akcji w horyzoncie 12-miesięcznym opiewa na 35 zł.

W raporcie czytamy:

AB należy do wiodących dystrybutorów sprzętu informatycznego w Polsce, jest największym dystrybutorem sprzętu informatycznego Czechach i liczącym się graczem na rynku słowackim (po przejęciu AT Computers Holding). W roku nansowym 2016/17 wzrósł EPS Spółki (+5% r/r) i oczekujemy w 2017/18 pogorszenia wyników nansowych AB w związku z spadkiem tempa wzrostu przychodów skutkującego osłabieniem pozytywnego efektu dźwigni operacyjnej, presją na marżę zysku brutto na sprzedaży wynikającą z agresywnej konkurencji (Also), która powiększa udział w polskim rynku oraz (iii) presją na niektóre pozycje kosztowe, głównie koszty pracy.

Biorąc pod uwagę wysokie jednocyfrowe tempo spadku r/r EPS w I kw. 2017/18 spodziewamy się dalszej erozji zysków w II kw. 2017/18 i kolejnych kwartałach. Niemniej zakładamy niższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w związku ze spowolnieniem wzrostu sprzedaży i oczekujemy zmniejszenia wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec 2017/18 do 2,4x w porównaniu z 2,9x w 2016/17.

Więcej: www.comparic.pl

 

Wróć

Nasi klienci