Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

26.07.2018

 

Raport bieżący 1/2018

Zarząd AB S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018/2019.

Raporty kwartalne:

Raport kwartalny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej AB, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757)

Na podstawie § 79 ust 2 ww. Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.

- Raport za I kwartał (01-07-2018 - 30-09-2018) roku obrotowego 2018/2019 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 21-11-2018 r.

- Raport za III kwartał (01-01-2019 - 31-03-2019) roku obrotowego 2018/2019 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 20-05-2019 r.

Raporty półroczne:

Raport za I półrocze (01-07-2018 - 31-12-2018) roku obrotowego 2018/2019 zostanie opublikowany w dniu 04-03-2019 r.

Skonsolidowany Raport za I półrocze (01-07-2018 - 31-12-2018) roku obrotowego 2018/2019 zostanie opublikowany w dniu 04-03-2019 r.

Raporty roczne:

Raport za rok obrotowy 2018/2019 (01-07-2018 - 30-06-2019) zostanie opublikowany w dniu 23-09-2019 r.

Skonsolidowany Raport za rok obrotowy 2018/2019 (01-07-2018 - 30-06-2019) zostanie opublikowany w dniu 23-09-2019 r.

 

Wróć

Nasi klienci