Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

24.10.2018

 

Grupa AB kontynuuje proces dywersyfikacji finansowania
w oparciu o długoterminowe obligacje korporacyjne

10,8 mln PLN pozyskała właśnie Grupa AB w ramach programu emisji długoterminowych obligacji korporacyjnych. Tym samym rozpoczęła proces odnowienia optymalnej struktury finansowania. Wcześniej inwestorzy nabyli 5-letnie obligacje AB S.A. z terminami wykupu od sierpnia 2019 roku do czerwca 2022 roku o łącznej wartości 245 mln PLN, a wszystkie trzy serie są notowane na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Podobnie jak w przeszłości, obecnie emitowane obligacje również są niezabezpieczone i nie zawierają żadnych kowenantów. 

- Jako spółka generująca wysoki cash flow operacyjny i solidne zyski, mająca zdrowy bilans i wysokie kapitały własne, z sukcesem przełamaliśmy zastój na polskim rynku obligacyjnym. Cieszy nas zaufanie inwestorów, którzy pomimo bardzo wymagającej sytuacji na szerokim rynku kapitałowym doceniają naszą strategię zrównoważonego rozwoju z wpisanym w nią bezpieczeństwem - komentuje Grzegorz Ochędzan, członek zarządu ds. finansowych w AB S.A.

Pozyskane środki posłużyły już do odkupu w celu umorzenia 10.800 obligacji ABE0819 o wartości nominalnej 10,8 mln PLN, których termin wykupu przypada na sierpień przyszłego roku. Kolejne emisje obligacji AB, jakie mogą nastąpić w najbliższych miesiącach, będą miały to samo przeznaczenie.  

- Długoterminowy rozwój wymaga długoterminowego finansowania opartego na stabilnych fundamentach. W połączeniu ze zdrowym bilansem oznacza to bardzo dobre ratingi Grupy AB w bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, gdzie mamy wysokie dostępne limity – wskazuje Grzegorz Ochędzan, członek zarządu ds. finansowych w AB S.A.

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto w relacji do EBITDA zniżył się do poziomu 2,5 na koniec II kw. br., a kapitały własne stanowiły już 2,7-krotność aktywów trwałych. Wskaźnik płynności szybkiej wzrósł przy tym do 0,85,  stan gotówki – do 115 mln PLN. Dzięki wzorowej jakości rozliczeń finansowych Grupa AB jest także wyróżniania przez instytucje finansowe, jak np. tytułem Złoty Płatnik przez Euler Hermes za najwyższą moralność płatniczą.  

***

Grupa AB jako jedyna polska firma znajduje się w gronie 9 największych dystrybutorów IT w Europie. Jest mocnym nr 1 w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Oferuje blisko 100 tys. produktów - w tym największych światowych producentów nowoczesnych technologii jak Apple, Microsoft, HP Inc.,  Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lenovo, Samsung czy Dell - do ponad 16 tys. partnerów handlowych. Jest wiodącym dostawcą usług chmurowych (cloud) oraz wartości dodanej w dystrybucji (VAD). Rozwija także dystrybucję AGD/RTV i zabawek, należąc już do wiodących dystrybutorów w tym zakresie w Polsce. Spółkę cechują najlepsze zaplecze logistyczne i najlepsza efektywność biznesowa w branży.

Grupa AB zarządza własnymi markami TB, Optimus i Triline oraz własnymi sieciami franczyzowymi Alsen (Polska), Comfor (Czechy i Słowacja), Premio (Czechy) i Triline (Czechy), a także Kakto (AGD/RTV - Polska), Digimax (rozwiązania mobilne i smart home – Czechy i Słowacja) i Wyspa Szkrabów (zabawki – Polska). Z blisko 1,9 tys. punktów sprzedaży detalicznej to największa branżowa sieć franczyzowa w regionie CEE.

Od 2006 roku AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy AB można znaleźć pod adresem www.ab.pl.

 

Wróć

Nasi klienci