Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

30.10.2018

 

Raport bieżący z plikiem 6/2018

Raport bieżący nr 6/2018

(poniedziałek, 29 października 2018 r.)

Korekta (uzupełnienie) jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego AB S.A.

Zarząd AB S.A. informuje o dokonaniu uzupełnienia jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2017/2018 opublikowanego w dniu 17 września 2018 r. o następujące elementy:

- Informacja zarządu dot. wyboru audytora złożona na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako: Rozporządzenie);

- Informacja zarządu dot. wyboru audytora złożona na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia;

- Ocena wydana przez Radę Nadzorczą na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia

- Ocena wydana przez Radę Nadzorczą na podstawie § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia

- Oświadczenie Rady Nadzorczej złożone na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia

- Oświadczenie Rady Nadzorczej złożone na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia

- Oświadczenie Rady Nadzorczej złożone na podstawie § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia

- Oświadczenie Rady Nadzorczej złożone na podstawie § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia

Mając na uwadze powyższe Emitent niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu bieżącego przekaże do publicznej wiadomości raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017/2018 uzupełnione o wskazane powyżej elementy.

31684225_Y17_18_osw_RN_jedn.pdf

31684225_Y17_18_osw_RN_skons.pdf

31684225_Y17_18_osw_zarz_jedn.pdf

31684225_Y17_18_osw_zarz_skons.pdf

 

Wróć

Nasi klienci