Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

26.07.2019

 

Raport bieżący 3/2019

Terminy przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020

Zarząd AB S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020.

Raporty kwartalne:

Raport kwartalny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej AB, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

Na podstawie § 79 ust 2 ww. Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.

- Raport za I kwartał (01-07-2019 - 30-09-2019) roku obrotowego 2019/2020 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 25-11-2019 r.

- Raport za III kwartał (01-01-2020 - 31-03-2020) roku obrotowego 2019/2020 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 20-05-2020 r.

Raporty półroczne:

Raport półroczny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej AB, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

Raport za I półrocze (01-07-2019-31-12-2019) roku obrotowego 2019/2020 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 04-03-2020 r.

Raporty roczne:

Raport za rok obrotowy 2019/2020 (01-07-2019-30-06-2020) zostanie opublikowany w dniu 23-09-2020 r.

Skonsolidowany Raport za rok obrotowy 2019/2020 (01-07-2019-30-06-2020) zostanie opublikowany w dniu 23-09-2020 r.

 

Wróć

Nasi klienci