Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

21.10.2019

 

Raport bieżący z plikiem 9/2019

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ("Emitent"), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 6/2019 z dnia 17 września 2019 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r. ("Program"), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2019, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

- w dniu 14 października 2019 r. - 500 akcji własnych o łącznej wartości 10 400,00 zł, za średnią jednostkową cenę 20,80 zł, stanowiących łącznie 0,0031% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0029% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 15 października 2019 r. - 600 akcji własnych o łącznej wartości 12 030,00 zł, za średnią jednostkową cenę 20,05 zł, stanowiących łącznie 0,0037% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0034% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 16 października 2019 r. - 600 akcji własnych o łącznej wartości 12 180,40 zł, za średnią jednostkową cenę 20,30 zł, stanowiących łącznie 0,0037% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0034% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 17 października 2019 r. - 103 akcji własnych o łącznej wartości 2 101,20 zł, za średnią jednostkową cenę 20,40 zł, stanowiących łącznie 0,0006% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0006% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 18 października 2019 r. - 650 akcji własnych o łącznej wartości 13 485,00 zł, za średnią jednostkową cenę 20,75 zł, stanowiących łącznie 0,0040% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0037% w ogólnej liczbie głosów,

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Łącznie w ramach Programu Emitent nabył dotąd 5 525 akcji własnych.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 5 525 akcji własnych stanowiących 0,034% kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,032% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 14-18 października 2019 r.

34442059_Zestawienie_transakcji_za_okres_14-18.10.2019.pdf

 

Wróć

Nasi klienci