Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

29.10.2019

 

Raport bieżący z plikiem 10/2019

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ("Emitent"), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 6/2019 z dnia 17 września 2019 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r. ("Program"), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2019, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

- w dniu 21 października 2019 r. - 700 akcji własnych o łącznej wartości 14 519,00 zł, za średnią jednostkową cenę 20,74 zł, stanowiących łącznie 0,0043% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0040% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 22 października 2019 r. - 650 akcji własnych o łącznej wartości 13 390,00 zł, za średnią jednostkową cenę 20,60 zł, stanowiących łącznie 0,0040% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0037% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 23 października 2019 r. - 650 akcji własnych o łącznej wartości 13 455,00 zł, za średnią jednostkową cenę 20,70 zł, stanowiących łącznie 0,0040% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0037% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 24 października 2019 r. - 700 akcji własnych o łącznej wartości 14 385,00 zł, za średnią jednostkową cenę 20,55 zł, stanowiących łącznie 0,0043% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0040% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 25 października 2019 r. - 650 akcji własnych o łącznej wartości 13 190,00 zł, za średnią jednostkową cenę 20,29 zł, stanowiących łącznie 0,0040% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0037% w ogólnej liczbie głosów,

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Łącznie w ramach Programu Emitent nabył dotąd 8 875 akcji własnych.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 8 875 akcji własnych stanowiących 0,055% kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,051% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 21-25 października 2019 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w okresie 26.10.2019 r. - 25.11.2019 r. skup akcji własnych nie jest prowadzony przez Emitenta ze względu na okres zamknięty wynikający z zaplanowanej na dzień 25 listopada 2019 r. publikacji raportu okresowego.

34504084_zestawienie_transakcji_za_okres_21-25.10.2019_r..pdf

 

Wróć

Nasi klienci