Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

27.01.2020

 

Raport bieżący z plikiem 4/2020

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 20 stycznia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 grudnia 2019 r., uchwałą numer 18/2019, w zakresie § 4 ust. 1.

Dotychczasowy przedmiot działalności Spółki, określony w § 4 ust. 1 Statutu, został rozszerzony poprzez dodanie następujących punktów:

34. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);

35. 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;

36. 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;

37. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

38. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

39. 63.12.Z Działalność portali internetowych;

40. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

41. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne."

Spółka sporządziła tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą numer 18/2019, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

35154950_4_2020_-_Zalacznik_-_tekst_jednolity_Statutu.pdf

 

Wróć

Nasi klienci