Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

27.01.2020

 

Raport bieżący z plikiem 5/2020

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ("Emitent"), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 6/2019 z dnia 17 września 2019 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r. ("Program"), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2019, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

- w dniu 21 stycznia 2020 r. - 500 akcji własnych o łącznej wartości 12 900,00 zł, za średnią jednostkową cenę 25,80 zł, stanowiących łącznie 0,0031% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0029% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 22 stycznia 2020 r. - 500 akcji własnych o łącznej wartości 12 800,00 zł, za średnią jednostkową cenę 25,60 zł, stanowiących łącznie 0,0031% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0029% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 23 stycznia 2020 r. - 500 akcji własnych o łącznej wartości 13 050,00 zł, za średnią jednostkową cenę 26,10 zł, stanowiących łącznie 0,0031% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0029% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 24 stycznia 2020 r. - 500 akcji własnych o łącznej wartości 13 192,60 zł, za średnią jednostkową cenę 26,39 zł, stanowiących łącznie 0,0031% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0029% w ogólnej liczbie głosów,

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Łącznie w ramach Programu Emitent nabył dotąd 23 646 akcji własnych.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 23 646 akcji własnych stanowiących 0,146% kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,135% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 21-24 stycznia 2020 r.

35155121_Zalacznik_do_RB_5_2020_-_Zestawienie_transakcji_za_okres_21-24.01.2020.pdf

 

Wróć

Nasi klienci