Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

04.02.2020

 

Raport bieżący z plikiem 6/2020

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ("Emitent"), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 6/2019 z dnia 17 września 2019 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r. ("Program"), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2019, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

- w dniu 27 stycznia 2020 r. - 500 akcji własnych o łącznej wartości 12 900,00 zł, za średnią jednostkową cenę 25,80 zł, stanowiących łącznie 0,0031% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0029% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 28 stycznia 2020 r. - 500 akcji własnych o łącznej wartości 12 850,00 zł, za średnią jednostkową cenę 25,70 zł, stanowiących łącznie 0,0031% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0029% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 29 stycznia 2020 r. - 400 akcji własnych o łącznej wartości 10 418,40 zł, za średnią jednostkową cenę 26,05 zł, stanowiących łącznie 0,0025% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0023% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 30 stycznia 2020 r. - 456 akcji własnych o łącznej wartości 11 628,00 zł, za średnią jednostkową cenę 25,50 zł, stanowiących łącznie 0,0028% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0026% w ogólnej liczbie głosów,

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Łącznie w ramach Programu Emitent nabył dotąd 25 502 akcji własnych.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 25 502 akcji własnych stanowiących 0,158% kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,146% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 27-30 stycznia 2020 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że w okresie 3.02.2020 - 4.03.2020 r. skup akcji własnych nie jest prowadzony przez Emitenta ze względu na okres zamknięty wynikający z zaplanowanej na dzień 4 marca 2020 r. publikacji raportu okresowego.

35223148_RB_6_2020_-_Zalacznik_-_Zestawienie_transakcji_za_okres_27-30.01.2020.pdf

 

Wróć

Nasi klienci