Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

24.03.2020

 

Raport bieżący z plikiem 8/2020

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach ("Emitent"), informuje, że w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego Uchwałą Zarządu Emitenta nr 6/2019 z dnia 17 września 2019 r., na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 grudnia 2018 r. ("Program"), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2019, Emitent dokonał nabycia akcji własnych (kod ISIN: PLAB00000019) w celu ich umorzenia, podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym GPW:

- w dniu 16 marca 2020 r. - 1000 akcji własnych o łącznej wartości 14 000,00 zł, za średnią jednostkową cenę 14,00 zł, stanowiących łącznie 0,0062% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0057% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 17 marca 2020 r. - 720 akcji własnych o łącznej wartości 10 638,00 zł, za średnią jednostkową cenę 14,78 zł, stanowiących łącznie 0,0044% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0041% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 18 marca 2020 r. - 900 akcji własnych o łącznej wartości 13 500,00 zł, za średnią jednostkową cenę 15,00 zł, stanowiących łącznie 0,0056% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0051% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 19 marca 2020 r. - 900 akcji własnych o łącznej wartości 14 220,00 zł, za średnią jednostkową cenę 15,80 zł, stanowiących łącznie 0,0056% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0051% w ogólnej liczbie głosów,

- w dniu 20 marca 2020 r. - 800 akcji własnych o łącznej wartości 12 720,00 zł, za średnią jednostkową cenę 15,90 zł, stanowiących łącznie 0,0049% udziału w kapitale zakładowym oraz dających 0,0046% w ogólnej liczbie głosów,,

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie.

Z uwzględnieniem powyższych transakcji nabycia Emitent posiada łącznie 36 722 akcji własnych stanowiących 0,23% kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,21% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (wszystkie nabyte w ramach Programu).

Kod LEI Emitenta: 259400TZG21SXKFKFD76.

W załączeniu Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych dokonanych w dniach 16-20 marca 2020 r.

35679641_RB_8_2020_-_Zalacznik_-_Zestawienie_transakcji_za_okres_16-20.03.2020.pdf

 

Wróć

Nasi klienci