Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

AB

16.07.2020

 

Raport bieżący 12/2020

Zarząd AB S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021.

Raporty kwartalne:

Raport kwartalny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej AB, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

Na podstawie § 79 ust 2 ww. Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.

- Raport za I kwartał (01-07-2020 - 30-09-2021) roku obrotowego 2020/2021 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 24-11-2020 r.

- Raport za III kwartał (01-01-2021 - 31-03-2021) roku obrotowego 2020/2021 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 25-05-2021 r.

Raporty półroczne:

Raport półroczny jednostkowy AB S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej AB, zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

Raport za I półrocze (01-07-2020 - 31-12-2021) roku obrotowego 2020/2021 (wyniki skonsolidowane i jednostkowe) zostanie opublikowany w dniu 09-03-2021 r.

Raporty roczne:

Raport za rok obrotowy 2020/2021 (01-07-2020 - 30-06-2021) zostanie opublikowany w dniu 22-09-2021 r.

Skonsolidowany Raport za rok obrotowy 2020/2021 (01-07-2020 - 30-06-2021) zostanie opublikowany w dniu 22-09-2021 r.

 

Wróć

Nasi klienci