Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

27.03.2018

Raport bieżący 16/2018

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 26 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki działając zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w oparciu o § 14 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017 oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za I półrocze 2018 roku.

Wybrany podmiot to BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12 (Audytor). Audytor jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355. Spółka korzystała dotychczas z usług Audytora m.in. w zakresie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014, 2015 oraz 2016, a ponadto w zakresie przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r. oraz I półrocze 2017 roku.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki nastąpił zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa tj. w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach [...], oraz w oparciu o wewnętrzne polityki i procedury.

Umowa zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.

Jednocześnie Spółka informuje, że w raporcie bieżącym nr 2/2017 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w wyniku omyłki pisarskiej błędnie wskazano nazwę wybranego wówczas podmiotu poprzez "BDO Polska Sp. z o.o.", kiedy powinno być "BDO Sp. z o.o." Wobec powyższego Rada Nadzorcza Spółki dokonała obecnie wyboru tego samego co w latach ubiegłych podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

 

Wróć

Nasi klienci