Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

28.03.2018

Raport bieżący 17/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 w sprawie informacji nt. podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent) uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii N Zarząd Adiuvo Investments, po zakończeniu w dniu 28 marca 2018 roku analizy szczegółowych parametrów potencjalnej oferty prywatnej, w tym mając na uwadze obecny poziom notowań akcji Spółki oraz bieżących potrzeb finansowych, podjął w tym samym dniu decyzję o odstąpieniu działań dotyczących przeprowadzenia emisji akcji w oparciu o ww. uchwałę NWZ. W ocenie Zarządu Spółki, w tym również jej Dominującego Akcjonariusza (Orenore Sp. z o.o., pośrednio Pan Marek Orłowski), obecny kurs akcji nie oddaje wartości Spółki, jej potencjału i nie odzwierciedla poziomu zainteresowania produktami spółek portfelowych wśród potencjalnych partnerów branżowych, z którymi prowadzone są rozmowy o możliwości współpracy.

Bieżąca działalność Emitenta przebiega zgodnie z założonym planem i jest finansowana pożyczkami udzielanymi przez Dominującego Akcjonariusza. Zarząd Spółki rozważa przy tym możliwość pozyskania różnych form finansowania dłużnego z udziałem inwestorów zewnętrznych.

 

Wróć

Nasi klienci