Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

27.06.2018

Raport bieżący z plikiem 22/2018

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2018 r. (ZWZ). Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał, a ponadto nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, która nie została podjęta.

Dodatkowo Spółka informuje, że roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6-8 porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 27 kwietnia 2018 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 5 porządku obrad ZWZ, zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 maja 2018 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ.

30739439_ADV_zalacznik_do_rb_w_sprawie_uchwal_podjetych_przez_ZWZ.pdf

 

Wróć

Nasi klienci