Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

29.06.2018

Polpharma i spółka portfelowa funduszu Grupy Adiuvo
wspólnie w walce z POChP
 

 – Mobilny system spirometryczny, stworzony przez polską firmę HealthUp, wchodzi na rynek pod nazwą AioCare. Od lipca br. 400 nowoczesnych urządzeń AioCare będzie wykorzystywanych przez lekarzy rodzinnych w całej Polsce w ramach realizowanego przez Polpharmę Narodowego Programu Wykrywania POChP. HealthUp jest spółką portfelową Joint Polish Investment Fund (JPIF) – dedykowanego sektorowi life science funduszu, powstałego z inicjatywy notowanej na warszawskiej giełdzie grupy Adiuvo Investments we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

System AioCare (wcześniejsza nazwa MySpiroo) znacząco poprawi jakość i skróci czas diagnostyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. To istotne, gdyż obecnie aż około 2/3 chorych nie jest właściwie diagnozowanych ze względu na brak łatwego dostępu do badania spirometrycznego. Rozwiązaniem tej sytuacji jest realizowany przez Polpharmę Narodowy Program Wczesnego Rozpoznawania i Profilaktyki Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) i wykorzystaniem w gabinetach lekarskich urządzeń AioCare. Współpracę obu firm zapoczątkował program pilotażowy, przeprowadzony wśród lekarzy rodzinnych. Do końca maja br. za pomocą systemu AioCare przebadano w jego ramach ponad 360 pacjentów, wykrywając symptomy niezdiagnozowanej wcześniej choroby aż u 38% z nich.

tl_files/klienci/nowy/Adiuvo/Photo_008_m.jpgW ramach partnerstwa strategicznego, zawartej między HealthUp a największą polską firmą farmaceutyczną  Polpharma, HealthUp dostarczy jeszcze w tym roku 400 spirometrów wraz z dostępem do aplikacji AioCare PRO i panelu danych w chmurze internetowej.

- Jesteśmy dumni, że nasz system diagnostyczny, który dopiero wchodzi na rynek, został od razu doceniony przez wiodącą firmę farmaceutyczną i przyczyni się do poprawy zdrowia szerokiego grona Polaków w ramach narodowego programu przeciwdziałania POChP. Patrząc na przewagi konkurencyjne AioCare, jesteśmy przekonani o sukcesie naszego innowacyjnego produktu w skali świata, gdyż pod kątem wielu parametrów tylko nasz przenośny spirometr kompleksowo odpowiada na potrzeby pacjentów oraz personelu medycznego. Wpisujemy się w trend cyfrowej rewolucji w medycynie, dlatego też chcemy być odpowiednikiem Apple w zakresie spirometriimówi dr Łukasz Kołtowski, doświadczony lekarz, wynalazca oraz współzałożyciel i Prezes Zarządu spółki HealthUp.

Kolejnym krokiem w rozwoju produktu będzie wprowadzenie systemu AioCare do sprzedaży otwartej dla każdego.

- Jesienią zamierzamy wyjść z ofertą zakupu urządzenia i aplikacji na otwarty rynek, aby zapewnić wszystkim pacjentom możliwość kompleksowej opieki, łatwego kontaktu z lekarzem i zdalnego monitorowania choroby - zapowiada dr Łukasz Kołtowski.

- AioCare to jeden z kilkudziesięciu innowacyjnych projektów rozwijanych przy zaangażowaniu kapitałowym oraz wsparciu know-how Grupy Adiuvo Investments. Jesteśmy przekonani o dużym sukcesie komercyjnym tego produktu w skali globalnej. Oczekujemy, że w najbliższych latach  AioCare może zmienić standard medyczny wykonywania badań spirometrycznych na świecie poprzez umożliwienie tanich badań przesiewowych i monitorowania parametrów oddechowych w warunkach domowych  podkreśla Anna Aranowska-Bablok, Członek Zarządu Adiuvo Investments oraz Partner Zarządzający JPIF.

System AioCare składa się z przenośnego spirometru, połączonego bezprzewodowo z dedykowaną aplikacją dla lekarza i aplikacją dla pacjenta do ściągnięcia z AppleStore (iOS) i Google Play (Android). Ponadto, system uzupełniają zaawansowane algorytmy i panel analityczny. AioCare umożliwia lekarzom oraz pacjentom chorym na astmę czy POChP stałe monitorowanie funkcji układu oddechowego. Urządzenie pozwala na wykonanie precyzyjnego badania w dowolnym czasie i miejscu, szybką diagnozę, zapisanie wyników oraz ich bezpośrednią konsultację z lekarzem. Badania kliniczne przeprowadzone przez HealthUp potwierdziły dokładność i jakość badania z użyciem AioCare, identyczną ze spirometrami szpitalnymi. Urządzenie dodatkowo umożliwia pomiar saturacji tlenem krwi tętniczej i  tętna, a czujniki środowiskowe sprawdzają ciśnienie i wilgotność otoczenia. To dane, które w szpitalach zapisywane są ręcznie.

Jak wskazują raporty m.in. WHO, w skali globalnej choroby układu oddechowego należą do czterech najczęstszych powodów zgonu. Co więcej, nawet 80% pacjentów jest niedostatecznie zdiagnozowanych lub nieodpowiednio leczonych, a spirometria – bazowa metoda diagnostyczna – jest dostępna jedynie w szpitalach. Potencjalny rynek dla AioCare to w skali świata nawet 550 mln pacjentów, milion lekarzy oraz 80 tys. osób, uczestniczących każdego roku w testach klinicznych leków.

 

***

Spółka HealthUp (producent AioCare) została założona w roku 2014 przez lekarza Łukasza Kołtowskiego, pasjonata sektora mHealth oraz Piotra Bajtałę, entuzjastę nowych technologii, design directora. Spółka w roku 2015 zdobyła wsparcie kapitałowe od Joint Polish Investment Fund (fundusz powstały z inicjatywy Adiuvo Investments przy udziale NCBiR) na działania z zakresu badań i rozwoju nad innowacyjnym mobilnym spirometrem. Prace nad AioCare rozpoczęły się w latach 2014-2015, a już w 2017 roku miał miejsce pierwszy test kliniczny. W 2018 roku zespół HealthUp spotkał się m.in. z przedstawicielami Apple w Cupertino oraz pozyskał pierwszego klienta – firmę Polpharma. Obecnie system AioCare wszedł w fazę komercjalizacji rozwiązania i ekspansji globalnej.

 

Adiuvo Investments S.A. to notowana od 2015 r. na GPW w Warszawie spółka, koncentrująca swoje działania na rozwoju, komercjalizacji i monetyzacji innowacyjnych projektów biomedycznych na rynkach międzynarodowych. Dzięki zapewnieniu ochrony własności intelektualnej, walidacji technologii w badaniach klinicznych oraz pozyskiwaniu certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynku Adiuvo jest w stanie komercjalizować projekty w różnorodnym modelu biznesowym. Adiuvo stworzyło platformy rozwoju projektów nutraceutycznych oraz wyrobów medycznych i digital health. W portfolio posiada 15 technologii, które przekładają się na ponad 30 produktów. Pierwszą sprzedaną technologią był CSS w Airway Medix (II poł. 2017 r., łączna wartość transakcji 10,5 mln EUR). Więcej: www.adiuvoinvestments.com

 

 

Narodowy Program Wykrywania POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) to prowadzone w całej Polsce badania przesiewowe w kierunku POChP i edukacja dotycząca tej choroby.

 

 

Wróć

Nasi klienci