Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

29.06.2018

Raport bieżący 23/2018

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2017 z 23 grudnia 2017 roku oraz 37/2017 z 29 grudnia 2018 roku w sprawie emisji 80.000 obligacji imiennych serii B/2017 (Obligacje) Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 roku Emitent zawarł z jedynym obligatariuszem posiadającym Obligacje tj. ze spółką zależną Airway Medix S.A. porozumienie zmieniające warunki emisji Obligacji, na mocy którego termin wykupu Obligacji został przesunięty z 30 czerwca 2018 roku na dzień 31 grudnia 2018 roku.

W pozostałym zakresie warunki emisji Obligacji nie uległy zmianom.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż transakcja wydłużenia terminu wykupu Obligacji przeprowadzona została w ramach mechanizmu zarządzania środkami pieniężnymi na poziomie Grupy Kapitałowej Emitenta.

 

Wróć

Nasi klienci