Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

20.08.2018

Raport bieżący z plikiem 28/2018

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 sierpnia 2018 r. (NWZ). Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał, a ponadto nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, która nie została podjęta.

Dodatkowo Spółka informuje, że opinia Zarządu Spółki dotycząca zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji została przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 23 lipca 2018 roku łącznie z projektami uchwał na NWZ.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

31127158_ADV_zalacznik_do_rb_w_sprawie_uchwal_podjetych_przez_NWZ.pdf

 

Wróć

Nasi klienci