Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

27.09.2018

Raport bieżący 32/2018

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka) informuje, iż w oparciu o wyniki zakończonego w dniu 27 września 2018 r. procesu budowania księgi popytu, działając na podstawie upoważnienia zawartego w §3 ust. 8 lit. a) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Spółki z dnia 20 sierpnia 2018 roku (Uchwała) Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O w wysokości 10,00 zł za każdą akcję.

Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z upoważnieniem, o którym mowa powyżej Zarząd Spółki niezwłocznie zwrócił się do Rady Nadzorczej Spółki celem wyrażenia zgody na wskazaną powyżej cenę emisyjną akcji serii O.

O podjęciu przez NWZ uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 1.620.000 akcji serii O Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.

 

Wróć

Nasi klienci