Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

17.10.2018

Emisja akcji Adiuvo Investments zakończona sukcesem

 Inwestorzy nabyli 1,62 mln akcji nowej emisji Adiuvo Investments po 10 zł za sztukę, czyli po cenie rynkowej. Środki wpłynęły już do spółki i zostaną wykorzystane na dokończenie prac rozwojowych, działań regulacyjnych oraz przyspieszenia procesów komercjalizacji innowacyjnych produktów medycznych, nutraceutycznych i digital health.

- Witamy w gronie akcjonariuszy nowych inwestorów, rozumiejących nasz model biznesowy i doceniających jakość naszych projektów. Dzięki pozyskanej gotówce dynamizujemy prace, przybliżające poszczególne spółki portfelowe do strategicznych transakcji na polu komercjalizacji mówi Anna Aranowska-Bablok, Członek Zarządu Adiuvo Investments.

- Sukces przeprowadzonej emisji cieszy nas tym bardziej, iż ma miejsce w okresie negatywnych nastrojów na rynku kapitałowym i dużych odpływów z funduszy inwestycyjnych. Jesteśmy przekonani, że zbudowane fundamenty Grupy Adiuvo oraz pozyskane z emisji środki pozwolą dotychczasowym oraz nowym akcjonariuszom wygenerować wysokie stopy zwrotu dodaje Anna Aranowska-Bablok, Członek Zarządu Adiuvo Investments.

Od kwietnia br., od kiedy szeroki rynek akcji GPW, reprezentowany przez WIG, porusza się trendzie bocznym w ramach dość szerokiego kanału 56-60 tys. pkt, kurs Adiuvo Investments wzrósł o blisko 40%.

 

***

Adiuvo Investments S.A. to notowana od 2015 r. na GPW w Warszawie spółka, koncentrująca swoje działania na rozwoju, komercjalizacji i monetyzacji innowacyjnych projektów biomedycznych na rynkach międzynarodowych. Dzięki zapewnieniu ochrony własności intelektualnej, walidacji technologii w badaniach klinicznych oraz pozyskiwaniu certyfikatów dopuszczających produkty do obrotu na rynku Adiuvo jest w stanie komercjalizować projekty w różnorodnym modelu biznesowym. Adiuvo stworzyło platformy rozwoju projektów nutraceutycznych oraz wyrobów medycznych i digital health. W portfolio posiada 15 technologii, które przekładają się na ponad 30 produktów. Pierwszą sprzedaną technologią był CSS w Airway Medix (II poł. 2017 r., łączna wartość transakcji 10,5 mln EUR). Więcej: www.adiuvoinvestments.com

 

Wróć

Nasi klienci