Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

09.11.2018

Raport bieżący 39/2018

Zarząd Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 9 listopada 2018 r. podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia procedury połączenia Emitenta z wybranymi spółkami zależnymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Adiuvo tj. spółkami: Nutra sp. z o. o., Biovo sp. z o. o., OryxPL sp. z o. o. oraz StokPL sp. z o. o.

Wskazane powyżej spółki zależne są podmiotami w 100% zależnymi od Emitenta, a ich zakres działalności obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe, doradztwo w zakresie zarządzania, działalność firm centralnych oraz handel hurtowy i detaliczny.

Przeprowadzenie połączenia, o którym mowa powyżej, odbędzie się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) tj. poprzez przeniesienie majątku ww. spółek zależnych na Emitenta, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki, w trybie art. 516 §6 KSH.

Celem planowanego połączenia jest dążenie do optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej wewnątrz Grupy Kapitałowej Adiuvo, a w konsekwencji obniżenie kosztów jej funkcjonowania.

O kolejnych istotnych etapach procesu ww. połączenia, Emitent będzie informował w trybie właściwych raportów.

 

Wróć

Nasi klienci