Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

14.11.2018

Raport bieżący z plikiem 40/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2018 w sprawie decyzji o zamiarze połączenia Adiuvo Investments S.A. ze spółkami zależnymi, Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego uzgodniony w dniu 14 listopada 2018 r. plan połączenia Adiuvo Investments S.A. z Biovo Sp. z o.o. oraz Nutra Sp. z o.o. oraz Stokpl Sp. z o.o. oraz OryxPL Sp. z o.o. wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH).

Jednocześnie Spółka informuje, że Emitent jest jedynym wspólnikiem poszczególnych spółek przejmowanych wobec czego połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez zmiany statutu Spółki, natomiast na podstawie art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów poszczególnych Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 KSH.

31807399_Plan_polaczenia_Biovo_Nutra_StokPL_OryxPL_z_Adiuvo_FIN.pdf

 

Wróć

Nasi klienci