Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

17.12.2018

Raport bieżący z plikiem 45/2018

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 grudnia 2018 r. (NWZ). Podczas obrad NWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie wystąpiła sytuacja poddania pod głosowanie uchwały, która nie została podjęta, natomiast Akcjonariusz głosujący przeciwko uchwałom o numerach 1 i 3 podjętym przez NWZ, który posiadał uprawnienia z jednej akcji na okaziciela podczas NWZ zgłosił sprzeciwy do każdej z tych uchwał.

Dodatkowo Spółka informuje, że plan połączenia dotyczący połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPl sp. z o. o. oraz OryxPl sp. z o. o. z Emitentem, o którym mowa w uchwale nr 3 NWZ został przekazany do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 40/2018.

32080624_ADIUVO_Zalacznik_do_RB_45_2018_Tresc_uchwal_NWZ..pdf

 

Wróć

Nasi klienci