Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

31.12.2018

Raport bieżący 47/2018

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z pytaniem skierowanym do Zarządu Spółki podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 grudnia 2018 r., Spółka przekazuje poniżej informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Pytanie skierowane przez pełnomocnika akcjonariusza:

"Czy Rada Nadzorcza spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie rozpatrzyła i zaopiniowała planowane połączenie, a jeżeli to nastąpiło, to dlaczego spółka pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie przekazała stanowiska Rady Nadzorczej Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przed tym Zgromadzeniem do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa".

Odpowiedź Spółki:

Rada Nadzorcza Adiuvo Investments S.A. była w pełni poinformowana o planowanym połączeniu Emitenta ze spółkami zależnymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Adiuvo tj. spółkami: Nutra sp. z o. o., Biovo sp. z o. o., OryxPL sp. z o. o. oraz StokPL sp. z o. o., w tym zapoznała się z planem połączenia opublikowanym przez Spółkę raportem bieżącym nr 40/2018. Ani Kodeks spółek handlowych, ani Statut Spółki nie wymagały uzyskania zgody Rady Nadzorczej do przeprowadzenia ww. połączenia, wobec czego Rada Nadzorcza nie rozpatrywała i nie opiniowała w sposób sformalizowany planowanej procedury połączeniowej, w konsekwencji czego Spółka nie miała podstaw do upublicznienia żadnych dodatkowych dokumentów, które miałyby być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 grudnia 2018 r. ponad te opublikowane w związku ze zwołaniem tego Zgromadzenia.

 

Wróć

Nasi klienci