Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

31.12.2018

Raport bieżący 49/2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r. dotyczącego m.in. podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent, Adiuvo Investments) w dniu 20 sierpnia 2018 roku uchwały dotyczącej emisji nie więcej niż 1.390.000 akcji serii P Spółki, Zarząd Adiuvo Investments S.A. informuje, iż powziął informację o zawarciu w dniu 31 grudnia 2018 r. pomiędzy Panem Markiem Orłowskim, Orenore sp. z o.o. i Morluk sp. z o.o. sp. k (łącznie jako Akcjonariusze Dominujący) a trzema osobami fizycznymi (łącznie jako Inwestorzy) dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze określającym odpowiednio wstępne warunki zaangażowania kapitałowego Inwestorów w Spółkę w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o emisję 1.390.000 akcji serii P jak również określającego zobowiązania Akcjonariuszy Dominujących względem Inwestorów.

Dokument term sheet określa założenia odnoszące się m.in. do uprawnień Inwestorów w zakresie ich prawa do współdecydowania o sprawach korporacyjnych, prawnych, operacyjnych, gospodarczych i finansowych, jak również postanowienia dotyczące wyłącznie zobowiązań Akcjonariuszy Dominujących względem Inwestorów, które nie mają wpływu na sytuację organizacyjną oraz operacyjną Emitenta.

Zgodnie z posiadaną wiedzą Emitenta na podstawie dokumentu term sheet pomiędzy Akcjonariuszami Dominującymi a Inwestorami uzgodnione zostaną szczegółowe postanowienia umowy inwestycyjnej określającej warunki zaangażowania Inwestorów w Spółkę w związku z objęciem emisji akcji serii P. O zawarciu umowy inwestycyjnej jak również o kolejnych istotnych etapach procesu oraz udziale Inwestorów w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P Emitent poinformuje w trybie kolejnych raportów bieżących.

 

Wróć

Nasi klienci