Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

07.01.2019

Raport bieżący 1/2019

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka, Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 7 stycznia 2019 r. oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) nr 782/2018, w którym wskazano, iż KDPW zawiera z Emitentem umowę o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 1.620.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje będą posiadały kod ISIN PLADVIV00015.

Warunkiem rejestracji ww. akcji w depozycie papierów wartościowych jest ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN. Rejestracja nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

 

Wróć

Nasi klienci