Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Adiuvo Investments

07.02.2019

Raport bieżący 13/2019

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka) przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja została przeprowadzona w dniu 24 stycznia 2019 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych: 31 stycznia 2019 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 1.390.000 akcji serii P.

4. Stopa redukcji: Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.390.000 akcji.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.390.000 akcji - w ramach oferty nie zostały wydzielone transze.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 9,00 zł za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 3 osoby.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 3 osoby.

10. Akcje nie zostały objęte przez subemitentów (nie zawarto umów o submisję).

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 12.510.000 zł.

12. Szacowana wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, związanych z emisją akcji serii P, na dzień publikacji niniejszego raportu. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i emisji akcji serii P przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego emisją zostanie podany niezwłocznie po określeniu łącznej wysokości kosztów emisji wskazanych w pkt. 12.

14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje serii P zostały w całości objęte wkładami pieniężnymi.

 

Wróć

Nasi klienci