Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

22.01.2018

Raport bieżący 3/2018

Działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] (Rozporządzenie), Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2018 roku:

- raport roczny za rok obrotowy 2017 (R): 21 marca 2018 r.

- skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 (RS): 21 marca 2018 r.

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 (QSr I): 16 maja 2018 r.

- rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r. (PSr): 22 sierpnia 2018 r.

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 (QSr III): 14 listopada 2018 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie będzie publikowała:

- raportów kwartalnych za IV kwartał 2017 r. oraz raportów kwartalnych za II kwartał 2018 r. zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia,

- odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2018 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych za I oraz III kwartał 2018 r., kwartalnych informacji finansowych, zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia,

- odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2018 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

 

Wróć

Nasi klienci