Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

17.05.2018

Raport bieżący z plikiem 7/2018

Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka) informuje, że w wyniku ewidentnej omyłki edytorskiej w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2018 roku wskazano nieprawidłową strukturę akcjonariatu na koniec grudnia 2017 roku oraz zaprezentowano niewłaściwy stan posiadania akcji przez Panią Annę Aranowską - Bablok pełniącą funkcję Członka Zarządu.

Szczegółowy zakres korygowanych pozycji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Emitent niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku uwzgledniający ww. korektę.

30401803_Airway_Medix_QSr_1Q_2018_szczegoly_korekty.pdf

 

Wróć

Nasi klienci