Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

29.06.2018

Raport bieżący 12/2018

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2017 z 27 grudnia 2017 roku oraz 33/2017 z 29 grudnia 2018 roku w sprawie objęcia 80.000 obligacji imiennych serii B/2017 (Obligacje) Adiuvo Investments S.A. (Adiuvo Investments) Zarząd Airway Medix (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 roku Emitent zawarł z Adiuvo Investments porozumienie zmieniające warunki emisji Obligacji, na mocy którego termin wykupu Obligacji został przesunięty z 30 czerwca 2018 roku na dzień 31 grudnia 2018 roku.

W pozostałym zakresie warunki emisji Obligacji nie uległy zmianom.

Obligacje zostały wyemitowane przez Adiuvo Investments w ramach mechanizmu zarządzania środkami pieniężnymi na poziomie Grupy Kapitałowej Adiuvo Investments, do której należy Emitent. W ocenie Emitenta utrzymywanie środków pieniężnych w Obligacjach stanowi atrakcyjną formę lokowania nadwyżek płynnościowych, które powstały w związku z otrzymaniem pierwszej transzy płatności z tytułu umowy sprzedaży technologii CSS.

 

Wróć

Nasi klienci