Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

Airway Medix

31.01.2019

Raport bieżący 1/2019

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] (Rozporządzenie), Zarząd Airway Medix S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2018 roku:

- raport roczny za rok obrotowy 2018 (R): 17 kwietnia 2019 r.

- skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 (RS): 17 kwietnia 2019 r.

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 (QSr I): 27 maja 2019 r.

- rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. (PSr): 20 września 2019 r.

- rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 (QSr III): 22 listopada 2019 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie będzie publikowała:

- raportów kwartalnych za IV kwartał 2018 r. oraz raportów kwartalnych za II kwartał 2019 r. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia,

- odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2019 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych za I oraz III kwartał 2019 r., kwartalnych informacji finansowych, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia,

- odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

 

Wróć

Nasi klienci