Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A., Wideo

04.11.2016

 

Data: 4 listopada 2016 roku

Miejsce: Warszawa

Temat: Omówienie sytuacji biznesowej i finansowej Grupy Alumetal po III kw. 2016 r. oraz perspektyw na kolejne okresy


Alumetal notuje solidne zyski i inwestuje w rozwój

Grupa Alumetal, jeden z czołowych europejskich producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, ma za sobą bardzo udany okres trzech kwartałów roku 2016. Zgodnie z przyjętą zasadą maksymalizacji zysków, a nie wolumenu sprzedaży, w okresie styczeń – wrzesień br. Grupa Alumetal sprzedała 119,7 tys. ton swoich produktów (-4% rdr), generując w środowisku niższych rok do roku cen 954,9 mln PLN przychodów (-13%). Spółka wypracowała jednak 90,7 mln PLN wyniku EBITDA (+11%) oraz 73,9 mln PLN zysku netto (+25%).

- Jesteśmy przekonani, że spełnimy warunki do uruchomienia programu motywacyjnego za 2016 rok, a to oznaczałoby, że wyniki roczne Alumetalu kolejny raz byłyby rekordowe – powiedział Szymon Adamczyk, Prezes Zarządu Alumetal SA.

Przypomnijmy, że uruchomienie kolejnej transzy programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów Alumetalu warunkowane jest przez trzy parametry - wymaga poprawienia wyniku EBITDA oraz zysku netto o przynajmniej 10% rok do roku oraz wzrostu kursu akcji o przynajmniej 5 pkt. proc. powyżej WIG.

 

Wyniki zgodnie z planem

tl_files/klienci/nowy/Alumetal/4.11.2016_Alu_2.jpgW samym trzecim kwartale br. Alumetal zanotował wyniki zbliżone do oczekiwań analityków. Zgodnie z opublikowanym przez PAP konsensusem biur maklerskich (link), spółka zarobiła na poziomie EBITDA 24,1 mln PLN - 4% mniej niż średnio założyli analitycy, natomiast zysk netto (18,6 mln PLN) okazał się o 5% wyższy względem rynkowych oczekiwań.

- Sygnalizowaliśmy przy okazji wcześniejszych spotkań, że Alumetal jest liderem kosztowym oraz ma bardzo skuteczny metal management, dzięki czemu potrafimy przesuwać w czasie wpływ spadku rynkowej marży bazowej. W III kw. odczuliśmy słabość cen rynkowych na marży, ale zdecydowanie słabiej niż nasi najwięksi europejscy konkurenci. Co więcej, Alumetal nadal solidnie zarabia – podkreślił Prezes Adamczyk.

 

Rynek wróci do równowagi

Obecna sytuacja rynkowa to z jednej strony korzystny wzrost popytu na wtórne aluminiowe stopy odlewnicze (wysoka dynamika produkcji i sprzedaży samochodów w Europie), ale z drugiej strony – lekka nadprodukcja. W rezultacie od kwietnia 2015 roku spada marża bazowa i obecnie utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie poniżej 250 EUR/t przy średniej od roku 2008 na poziomie 337 EUR/t.

- Dla producentów o wysokich kosztach produkcji jest to sytuacja bardzo niekomfortowa i widzimy już wyłączanie mocy produkcyjnych u naszych zachodnioeuropejskich konkurentów. Nie bez znaczenia dla rynku są również nieracjonalne ruchy cenowe niektórych naszych konkurentów spowodowane powstaniem nowego zakładu Alumetalu. Przy rosnącym popycie, a zatem w sytuacji odmiennej niż w przypadku historycznych głębokich spadków marży bazowej, można spodziewać się odbudowywania marż od drugiego kwartału przyszłego roku. Jeśli jednak niskie marże utrzymają się dłużej, to wysoce prawdopodobne, że z rynku wypadną najmniej efektywni gracze z najgorszymi bilansami, co pozwoliłoby na szybką odbudowę rynkowych marż – powiedział Grzegorz Stulgis, Przewodniczący Rady Nadzorczej Alumetal SA.

 

Komarom i Gorzyce zwiększą dynamikę zysków

Głównymi czynnikami wzrostu wyników Alumetalu w najbliższych trzech latach mają być nowe moce produkcyjne na Węgrzech oraz w Polsce. Chodzi o uruchomiony we wrześniu br. pierwszy zagraniczny zakład produkcyjny Alumetalu – węgierską fabrykę w Komarom oraz o rozpoczynaną rozbudowę mocy produkcyjnych stopów wstępnych w Gorzycach.

tl_files/klienci/nowy/Alumetal/4.11.2016_Alu_3.jpg- Z naszej węgierskiej fabryki pierwszy transport do klienta wyjechał 22 września. Jeszcze w listopadzie zakładamy uruchomić drugą linię produkcyjną, dzięki czemu zakład w Komarom osiągnie docelowy potencjał wytwórczy na poziomie 60 tys. ton rocznie. Spodziewamy się, że od drugiego kwartału przyszłego roku moce produkcyjne węgierskiej fabryki zostaną zapełnione w przynajmniej 80-90% i będą optymalnie wykorzystywane, a zakład ten będzie pozytywnie kontrybuował do wyników skonsolidowanych – powiedział Prezes Adamczyk.

- Podwojenie mocy produkcyjnych zapraw w Gorzycach to z kolei inwestycja w – mówiąc obrazowo – branżowy high-tech. Zamierzamy bowiem dołączyć do grona zaledwie kilku najbardziej zaawansowanych technologicznie producentów na świecie, którzy oferują wyrafinowane stopy wstępne również w postaci drutu, a nie tylko wafli – dodał Prezes Alumetalu.

Uruchomienie nowych mocy produkcyjnych w Gorzycach planowane jest w drugim kwartale 2018 roku, a inwestycja ma podwoić dotychczasowe zdolności produkcyjne stopów wstępnych (7 tys. ton rocznie).

 

Niskie zadłużenie pomimo dużych inwestycji

Po dziewięciu miesiącach 2016 roku wydatki inwestycyjne Grupy Alumetal miały wartość 97,2 mln PLN, a w całym roku powinny zamknąć się kwotą 110-120 mln PLN. W 2015 roku CAPEX miał wartość 47,3 mln PLN. Budowa fabryki na Węgrzech kosztowała około 125 mln PLN (z czego do 35% to cash grants i zwolnienie z CIT), a budżet rozbudowy zakładu w Gorzycach to 58,5 mln PLN. Dla porównania – wartość nakładów inwestycyjnych w roku 2014 to 10,8 mln PLN.

- W przyszłym roku zamierzamy wydać na rozbudowę zakładu w Gorzycach około 40 mln PLN, a całościowe nakłady inwestycyjne, w tym odtworzeniowe, szacujemy w 2017 roku na około 50 mln PLN – powiedział Przemysław Grzybek, Członek Zarządu ds. Finansowych w Alumetal SA.

- Pomimo prowadzenia dużych inwestycji rozwojowych nasze zadłużenie netto to na koniec września 101,6 mln PLN, czyli zaledwie 0,9 wyniku EBITDA LTM przy kowenantach bankowych na poziomie 3. Inwestycję w Gorzycach zrealizujemy ze środków własnych, a jednocześnie zamierzamy kontynuować politykę dywidendową z przeznaczaniem 50% zysku netto na wypłatę dla akcjonariuszy – dodał Przemysław Grzybek.

 

Alumetal aktywny w zakresie M&A

Poza dynamicznym rozwojem organicznym Alumetal jest aktywny również na rynku fuzji i przejęć.

tl_files/klienci/nowy/Alumetal/4.11.2016_Alu_4.JPG- Strategicznie analizujemy możliwości rozwoju po roku 2018 i monitorowanie rynku pod względem możliwych przejęć jest dla nas istotne – powiedział Prezes Szymon Adamczyk.

Jednocześnie spółka poinformowała, że po przeprowadzonych w ostatnich miesiącach analizach francuska spółka SKTB Aluminium nie spełniła warunków, aby stać się platformą do rozwoju Grupy Alumetal w Europie Zachodniej.

- Dlatego podjęliśmy decyzję o skorzystaniu z opcji wyjścia. Proces jest prowadzony zgodnie z umową w taki sposób, aby do końca tego roku akcjonariusze francuscy odkupili posiadany przez nas pakiet 15 proc. udziałów po cenie zakupu, która wyniosła 200 tys. EUR – wyjaśnił Prezes Adamczyk.

Nawet bez przeprowadzania akwizycji Alumetal może zyskać miano największego producenta wtórnego aluminium odlewniczego w Europie. Po uruchomieniu drugiej linii produkcyjnej na Węgrzech zdolności wytwórcze Grupy Alumetal sięgną 225 tys. ton, co na tle publicznie dostępnych danych da Alumetalowi pozycję numer jeden w całej Europie. Już dotychczas Grupa Alumetal była wiodącym podmiotem w branży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

LINKI

Skonsolidowany raport kwartalny -  link

Wyniki finansowe na 3Q 2016 prezentacja - link

 

 

Wróć

Nasi klienci