Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

21.12.2017

Raport bieżący z plikiem 53/2017

Zarząd ALUMETAL S.A. ("Spółka", "Emitent") wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 grudnia 2017 r. otrzymał powiadomienie o transakcji dokonanej na akcjach Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

29263548_Zalacznik.pdf

 

Wróć

Nasi klienci