Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

17.04.2018

Raport bieżący z plikiem 7/2018

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki działając stosownie do § 12 ust. 5 Statutu Spółki powołała dotychczas sprawujących funkcje w Zarządzie: Pana Szymona Adamczyka, Pana Krzysztofa Błasiaka, Pana Przemysława Grzybka oraz Panią Agnieszkę Drzyżdżyk na kolejną trzyletnią kadencję powierzając im dotychczasowe funkcje w Zarządzie Spółki, tj. odpowiednio Panu Szymonowi Adamczykowi funkcję Prezesa Zarządu, Panu Krzysztofowi Błasiakowi funkcję Wiceprezesa Zarządu, Panu Przemysławowi Grzybkowi funkcję Członka Zarządu oraz Pani Agnieszce Drzyżdżyk funkcję Członka Zarządu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Zarządu:

• nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

• nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej,

• nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,

• nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Zarządu zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu oraz są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

30161134_Zyciorys_Agnieszka_Drzyzdzyk.pdf

30161134_Zyciorys_Krzysztof_Blasiak.pdf

30161134_Zyciorys_Przemyslaw_Grzybek.pdf

30161134_Zyciorys_Szymon_Adamczyk.pdf

 

Wróć

Nasi klienci