Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

16.05.2018

Raport bieżący z plikiem 11/2018

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 maja 2018 roku do Spółki wpłynęło od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., działające w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, akcjonariusza Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 23 maja 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, zgłoszenie kandydatury Pana Michała Wnorowskiego na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki wraz z oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie i spełnianiu kryteriów niezależności stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej.

Zgłoszenie akcjonariusza, życiorys kandydata, zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

30394530_Oswiadczenie_M_Wnorowski_publ.pdf

30394530_Oswiadczenie_niezaleznosc_publ.pdf

30394530_Zgloszenie_NNOFE_publ.pdf

30394530_Zyciorys_M_Wnorowski_publ.pdf

 

Wróć

Nasi klienci