Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

23.05.2018

Raport bieżący z plikiem 14/2018

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki na pięć osób i powołało na wspólną, trzyletnią kadencję w jej skład:

1. Pana Grzegorza Stulgisa,

2. Pana Fransa Bijlhouwera,

3. Pana Marka Kacprowicza,

4. Pana Pawła Małyskę,

5. Pana Michała Wnorowskiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Rady Nadzorczej:

• nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

• nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej,

• nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,

• nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

30452160_Zyciorys_F_Bijlhouwer.pdf

30452160_Zyciorys_G_Stulgis.pdf

30452160_Zyciorys_M_Kacprowicz.pdf

30452160_Zyciorys_M_Wnorowski.pdf

30452160_Zyciorys_P_Malyska.pdf

 

Wróć

Nasi klienci