Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

24.05.2018

Raport bieżący 15/2018

Zarząd Spółki Alumetal S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 maja 2018 r. ("ZWZ"), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. IPOPEMA 30 FIZAN A/S - 5.108.221 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 5.108.221 głosów na ZWZ i stanowiących 46,28% głosów uczestniczących w ZWZ i 32,99% ogólnej liczby głosów;

2. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK - 1.625.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.625.000 głosów na ZWZ i stanowiących 14,72% głosów uczestniczących w ZWZ i 10,50% ogólnej liczby głosów;

3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 1.521.510 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.521.510 głosów na ZWZ i stanowiących 13,79% głosów uczestniczących w ZWZ i 9,83% ogólnej liczby głosów;

4. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny - 956.216 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 956.216 głosów na ZWZ i stanowiących 8,66% głosów uczestniczących w ZWZ i 6,18% ogólnej liczby głosów;

5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - 745.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 745.000 głosów na ZWZ i stanowiących 6,75% głosów uczestniczących w ZWZ i 4,81% ogólnej liczby głosów;

6. Otwarty Fundusz Emerytalny Allianz Polska - 558.205 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 558.205 głosów na ZWZ i stanowiących 5,06% głosów uczestniczących w ZWZ i 3,61% ogólnej liczby głosów.

 

Wróć

Nasi klienci