Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

22.08.2018

65% więcej niż przed rokiem zarobiła Grupa Alumetal
w pierwszej połowie 2018 roku

  • Bardzo dobre wyniki finansowe pomimo zmienności rynkowych cen stopów
    oraz surowca złomowego;
  • Celem Zarządu uruchomienie programu motywacyjnego, zakładającego znaczący wzrost zysków;
  • Po inwestycjach za 500 mln PLN Alumetal skupia się na efektywności oraz podnosi poziom dywidendy. 

O 65% w ujęciu rok do roku, do 52,2 mln PLN, wzrósł w pierwszym półroczu br. znormalizowany zysk netto Grupy Alumetal, notowanego na GPW jednego z największych producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych w Europie. Wynik EBITDA zwiększył się o 53% rdr, do 70,0 mln PLN przy wzroście wolumenu sprzedaży o 17%, do 103,5 tys. ton stopów. Przychody wzrosły o 20%, osiągając 878,7 mln PLN.

- Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, osiągnęliśmy w pierwszym półroczu bardzo dobre wyniki finansowe pomimo dużej zmienności marży benchmarkowej. Rejestracje samochodów osobowych
i użytkowych  w UE w I półroczu wciąż wykazują tendencję wzrostową (3,1% rdr), a dobre
i w odpowiednim czasie podjęte decyzje handlowe pozwoliły na zwiększenie zysku  EBITDA na tonę
– komentuje Szymon Adamczyk, Prezes Zarządu Alumetal S.A.

- Od 2010 roku do teraz zainwestowaliśmy w Grupie Alumetal już blisko 500 mln PLN, a z planowaną modernizacją zakładu w Kętach nasze nakłady inwestycyjne przekroczą 550 mln PLN. W najbliższych latach skupimy się na optymalizacji procesów we wszystkich zakładach. Chcemy zwiększać wydajność i poprawiać efektywność technologiczną. Po części jest to naszą odpowiedzią na trendy, jakie przynosi rynek pracy – dodaje Prezes Adamczyk.

Planowana modernizacja zakładu w Kętach o wartości 55,6 mln zł ma zakończyć się za dwa lata, a jej efektem będzie zwiększenie efektywności najstarszego zakładu Grupy Alumetal, który technologicznie dorówna pozostałym. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w lipcu br. strategia Grupy Alumetal na lata 2018-2022 zakłada zwiększenie sprzedaży stopów do ponad 250 tys. ton w 2022 roku (o 42% więcej niż w roku 2017). Rezultaty podejmowanych inicjatyw powinny być widoczne w każdym zakładzie, przy czym stosunkowo najłatwiej będzie można je osiągnąć w nowym zakładzie na Węgrzech, gdyż jest on wciąż jeszcze w fazie dochodzenia do pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Niemniej, wzrost produkcji jest oczekiwany również w pozostałych, polskich zakładach, a celem Grupy Alumetal jest także rozszerzanie portfela produktowego w stronę wyrobów o wyższej wartości dodanej jak np. stopy wstępne. Strategicznym celem Alumetalu na lata 2018-2022 jest również średnioroczny wzrost wyniku EBITDA o 10%. W kontekście zakładanych wyników finansowych oraz braku zaplanowanych innych większych wydatków inwestycyjnych, oprócz modernizacji zakładu w Kętach, strategia zakłada również wypłatę minimum 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy, podczas gdy obecna polityka dywidendowa mówi o 50%.

- Mamy potencjał do jeszcze większego niż dotychczas dzielenia się wynikiem finansowym
z akcjonariuszami w postaci dywidendy
– komentuje Prezes Szymon Adamczyk.

Jeśli chodzi o cele finansowe, jakie stawia sobie Zarząd, to obrazuje je uchwalony program motywacyjny, zakładający wzrost rezultatów finansowych. Cele programu motywacyjnego to na rok 2018 ponad 117 mln zł EBITDA (+21% rdr) i 86 mln zł zysku netto (+27% rdr), na rok 2019 przekroczenie 129 mln zł EBITDA i osiągnięcie blisko 95 mln zł zysku netto oraz na rok 2020 ponad 145 mln zł EBITDA (+49% względem roku 2017) i prawie 107 mln zł zysku netto (+58% względem roku 2017). Dodatkowym parametrem jest wzrost kursu akcji Alumetalu o 5 pkt. proc. powyżej rocznego wzrostu WIG. 

 

***

ALUMETAL

Producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, zaliczany do grona największych w Europie. Obecne moce produkcyjne zakładów produkcyjnych Grupy Alumetal to około 230 tys. ton rocznie. Oprócz stopów wtórnych Grupa Alumetal produkuje stopy wstępne, aluminium do odtleniania stali oraz w ramach działalności Spółki T+S - topniki i sole. Klientami Grupy Alumetal w około 90% jest przemysł motoryzacyjny.

Od lipca 2014 r. akcje Alumetal SA są notowane na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie.

 

Wróć

Nasi klienci