Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

21.08.2018

Raport bieżący 19/2018

Zarząd ALUMETAL S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 roku do Rady Nadzorczej oraz do Spółki wpłynęła pisemna rezygnacja Pana Szymona Adamczyka z funkcji Prezesa Zarządu i członkostwa w Zarządzie Spółki i spółkach zależnych z końcem dnia 30 września 2018 roku. W piśmie Pan Szymon Adamczyk wskazał, iż rezygnacja ma miejsce po zrealizowaniu wszystkich kluczowych zadań, jakie Rada Nadzorcza postawiła przed Zarządem w 2018 roku (początkowo ich wykonanie planowane było przed upływem poprzedniej kadencji), w tym między innymi:

- sfinalizowaniu inwestycji i uruchomieniu zakładu produkcyjnego na Węgrzech, ustabilizowaniu jego działalności operacyjnej oraz poprawieniu wyników finansowych,

- rozbudowaniu i uruchomieniu zakładu stopów wstępnych w Gorzycach,

- przygotowaniu biznes planu na modernizację zakładu w Kętach, który został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą w dniu 16 lipca 2018 roku,

- przygotowaniu "Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Alumetal SA na lata 2018 - 2022", która została zaakceptowana przez Radę Nadzorczą w dniu 16 lipca 2018 roku.

Jednocześnie Pan Szymon Adamczyk deklaruje gotowość do dalszego wspierania rozwoju Grupy Kapitałowej Alumetal S.A., w tym przez uczestnictwo w innych organach spółek z Grupy i szerokiej współpracy na wzajemnie uzgodnionych zasadach.

 

Wróć

Nasi klienci