Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

21.08.2018

Raport bieżący z plikiem 20/2018

Zarząd ALUMETAL S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 roku do Spółki wpłynęło od IPO 30 FIZAN A/S, akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądanie zwołania na dzień 3 października 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z porządkiem obrad obejmującym zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, jak również zgłoszenie kandydatury Pana Szymona Adamczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki wraz z życiorysem, oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie oraz oświadczeniem odnośnie niezależności.

Żądanie akcjonariusza, życiorys kandydata, zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczenie odnośnie niezależności, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Spółki podejmie niezbędne działania w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

31134092_Oswiadczenie_dot._niezaleznosci_S_Adamczyk.pdf

31134092_Wniosek_o_zwolanie_NWZ_Zgloszenie_kandydata_do_RN_IPO_30_FIZAN_A_S.pdf

31134092_Zgoda_na_kandydowanie_do_RN_S_Adamczyk.pdf

31134092_Zyciorys_S_Adamczyk.pdf

 

Wróć

Nasi klienci