Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

03.10.2018

Raport bieżący z plikiem 26/2018

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Szymona Adamczyka na wspólną trzyletnią kadencję.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Szymon Adamczyk:

• nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,

• nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach i przebiegu pracy zawodowej Pana Szymona Adamczyka zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

31466177_Zyciorys_S_Adamczyk.pdf

 

Wróć

Nasi klienci