Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

03.10.2018

Raport bieżący z plikiem 27/2018

Zarząd ALUMETAL S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marka Kacprowicza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na wspólną 3 letnią kadencję.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Kacprowicz:

• nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,

• nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

• nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach i przebiegu pracy zawodowej Pana Marka Kacprowicza zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

31466286_Alumetal_SA_Marek_Kacprowicz_zyciorys.pdf

 

Wróć

Nasi klienci