Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

09.10.2018

Raport bieżący 28/2018

Zarząd Spółki Alumetal S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 października

2018 r. ("NWZ"), z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji

i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na NWZ oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. IPO 30 FIZAN A/S - 5.108.221 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 5.108.221 głosów na NWZ

i stanowiących 44,07 % głosów uczestniczących w NWZ i 32,99% ogólnej liczby głosów;

 

2. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK - 1.690.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.690.000 głosów na NWZ i stanowiących 14,58 % głosów uczestniczących w NWZ i 10,92 % ogólnej liczby głosów;

3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 1.521.510 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 1.521.510 głosów na NWZ i stanowiących 13,13% głosów uczestniczących w NWZ i 9,83% ogólnej liczby głosów;

4. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny - 956.216 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 956.216 głosów na NWZ i stanowiących 8,25% głosów uczestniczących w NWZ i 6,18% ogólnej liczby głosów;

5. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ" - 745.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 745.000 głosów na NWZ i stanowiących 6,43% głosów uczestniczących w NWZ i 4,81% ogólnej liczby głosów.

 

Wróć

Nasi klienci