Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

16.10.2018

Raport bieżący z plikiem 30/2018

Zarząd ALUMETAL S.A. ("Spółka") wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. (PTE PZU S.A.) występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" (OFE PZU), że w związku z zakończeniem w dniu 12 października 2018 r. likwidacji Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego (Pekao OFE) skutkującym przeniesieniem w tym dniu wszystkich aktywów Pekao OFE do OFE PZU oraz wstąpieniem OFE PZU we wszystkie prawa i obowiązki Pekao OFE, dotychczas posiadany udział OFE PZU w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się i przekroczył w górę próg 5% ogólnej liczby głosów.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

31568969_Zawiadomienie_OFE_PZU.pdf

 

Wróć

Nasi klienci