Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

03.10.2019

Raport bieżący z plikiem 13/2019

Zarząd ALUMETAL S.A. ("Spółka", "Emitent") wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 3 października 2019 roku otrzymał powiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki przez panią Agnieszkę Drzyżdżyk - Prezesa Zarządu, sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

34294033_Powiadomienie_o_transakcji_ALUMETAL__A_Drzyzdzyk.pdf

 

Wróć

Nasi klienci