Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

15.10.2019

Raport bieżący 15/2019

Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu, Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą w dniu dzisiejszym, w ramach realizacji założeń Programu Motywacyjnego III na lata 2018−2020 (dalej: "Program Motywacyjny"), przyznała łącznie 103.196 (słownie: sto trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych serii D uprawniających do objęcia takiej samej ilości akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Program Motywacyjny skierowany jest do Członków Zarządu Spółki oraz menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. (dalej: "Osoby Uprawnione").

W związku ze spełnieniem warunków Programu Motywacyjnego za rok 2018 Członkom Zarządu Spółki przyznano do zaoferowania 35.732 szt. warrantów subskrypcyjnych serii D, a menedżerom, pracownikom i współpracownikom spółek Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 67.464 szt. warrantów subskrypcyjnych serii D. Warranty subskrypcyjne serii D oferowane będą nieodpłatnie.

Prawo do objęcia ww. akcji będzie mogło być zrealizowane przez Osoby Uprawnione nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2020 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Założenia Programu Motywacyjnego III na lata 2018 - 2020 znajdują się w opublikowanym przez Spółkę raporcie bieżącym nr 48/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku oraz w raportach okresowych.

 

Wróć

Nasi klienci