Tu jesteś: Strona główna > Aktualności > Aktualność

ALUMETAL S.A.

06.11.2020

Raport bieżący z plikiem 22/2020

Zarząd ALUMETAL S.A. ("Spółka") wypełniając obowiązek wynikający z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ofercie od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander S.A. (PTE Aviva) występującego w imieniu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander (OFE Aviva), że w związku z przeprowadzonymi w dniu 29 października 2020 roku transakcjami nabycia akcji Spółki, następnie rozliczonymi w dniu 2 listopada 2020 roku, dotychczas posiadany udział OFE Aviva w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się powyżej 10% i wynosi obecnie 10,045% ogólnej liczby głosów.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

37630695_Aviva_OFE_-_zmiana_w_znacznym_pakiecie_akcji_publikacja.pdf

 

Wróć

Nasi klienci